داغترین‌ها: #اربعین

عدالت به بیان جان رالز

462
جان رالز، فیلسوف معاصر و مشهور است که بیشتر به خاطر نظریاتش درباره‌ی عدالت به شهرت رسیده است. نگاه جان رالز به عدالت را در یک ویدئوی کوتاه ببینید. بنا بر تئوری جان رالز اگر قرار بود یک بیمارستان احداث کنیم باید چه کار می‌کردیم؟
pixel