سخنرانی جنگ افزار اطلاعاتی در کنفرانس استراتکام ناتو

147

جنگ افزار اطلاعاتی= استفاده از پست های شبکه های اجتماعی، برنامه های شبکه های رسمی و جمع آوری اطلاعات درمورد افراد به منظور تغییر عقاید جوامع. در این سخنرانی توضیحاتی درمورد جنگ افزار اطلاعاتی و کاربرد آن در تغییر عقاید افراد داده شده است. از آنجا که در دسترس بودن داده و تحلیل آن ها برای استفاده از جنگ افزار اطلاعاتی بسیار مهم است سعی میکنم در مورد نقش شرکت هایی مثل گوگل و ... در جمع آوری اطلاعات و نظارت بر افراد هم کلیپ هایی ترجمه کنم. /// کنفرانس استراتکام(وابسته به ناتو)/// www.stratcomcoe.com

AZalpha 3 دنبال کننده
چاقی
%76
کارگردان: راما قویدل مدت زمان: یک ساعت و 33 دقیقه
چاقی
pixel