ما با همه کشورهاجز رژیم صهیونیستی ارتباط برقرار می کنیم

7,554

ببینید| قالیباف: ما با همه کشورهای دنیا جز رژیم صهیونیستی ارتباط خوبی برقرار خواهیم کرد مخصوصا در حوزه اقتصادی.