از خودروی جدید ناسا رونمایی شد

1,853

این خودرو برای عبور و مرور در کره ماه ساخته شده امکانات فوق العاده این خودرو اونو منحصر به فرد کرده

pixel