امضای 3 قرارداد حوزه داروسازی با شرکت بلژیکی

151
پارک فناوری پردیس 397 دنبال‌ کننده
151 بازدید
شرکت دارویی کوشان فارمد عضو پارک فناوری پردیس، سه قرار داد تولیدی و تحقیقاتی را با شرکت SMB بلژیک به امضاء رساند. ساخت مرکز پژوهشی توسعه داروهای تنفسی در پارک فناوری پردیس؛ 10-08-95
pixel