مصاحبه با دکتر کبیر مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران

685
مصاحبه با دکتر جواد کبیر مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران ، در حاشیه بازدید از مجتمع خدمات سلامت باروری مادر در ارومیه دوشنبه 2 مرداد ماه 1396
pixel