آموزش سندر - ساخت اتومیشن قسمت اول

493

در این فیلم آموزشی شما می توانید نحوه ایجاد اتومیشن را مشاهده نمایید ارادتمند: ابوالفضل سلمانی https://salamwp.com

ایده اصلی
%92
کارگردان: آزیتا موگویی مدت زمان: یک ساعت و 34 دقیقه
ایده اصلی
pixel