کاتر روتاری اولفا

434
الفا
الفا 16 دنبال‌ کننده

همه کاترها غلطکی می باشد مدل RTY-4 : کاتر کوچک با تیغ 18 میل گرد ( تیغ های مورد استفاده RB-18/PRB-18 ) مدل RTY-1G : کاتر کوچک با تیغ 28 میل گرد ( تیغ های مورد استفاده RB-28 ) مدل RTY-2C : کاتر بزرگ با تیغ 45 میل گرد ( تیغ های مورد استفاده RB-45/RB-45H ) مدل RTY-2G : کاتر بزرگ با تیغ 45 میل گرد ( تیغ های مورد استفاده RB-45/RB-45H/PIB-45/WAB-45 ) مدل RTY-2NS : کاتر بزرگ با تیغ 45 میل گرد. 093596000

الفا
الفا 16 دنبال کننده