ثبت پایه های تحصیلی

236

در این کلیپ روش تعریف پایه های تحصیلی در نرم افزار مدرسه هوشمند آموزش داده می شود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 09141533491 تماس بگیرید.