اعتراض دانشجویان به روحانی

2,912
مطالبه گر 1 دنبال‌ کننده
2,912 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان به فضای امنیتی صورت گرفته در دانشگاه که به خاطر حضور روحانی بوجود آمده بود تجمعی اعتراضی را در دانشگاه و در کنار سالن سخنرانی وی انجام دادند.

مطالبه گر 1 دنبال کننده

من را چه به عشق بازی با سید علی خاک پای غلامان اویم

6 سال پیش
این اعتراضات همیشه بوده بر ضد هر کسی هم بوده اما مطلب اینه که بیایم ذهن افراد رو ببریم به حقهایی که روحانی ضایع کرد مثل حق هسته ای مثل 20 درصد و 5 درصد کردند مثل جام زهری که با اقا نوشاند سر همین قضیه مذاکره. مثل سبد کالاش که یک بی سواد بهتر از اون می تونست پخش کنه مثل شیب ااااااااااااااااااااااااااااااارااااااااااااااام افزایش قیمتها!!!! بابا این یارو 6 ماه اومده 4 سال دیگه چی می خواد بشه خدا می دونه

من را چه به عشق بازی با سید علی خاک پای غلامان اویم

6 سال پیش
این اعتراضات همیشه بوده بر ضد هر کسی هم بوده اما مطلب اینه که بیایم ذهن افراد رو ببریم به حقهایی که روحانی ضایع کرد مثل حق هسته ای مثل 20 درصد و 5 درصد کردند مثل جام زهری که با اقا نوشاند سر همین قضیه مذاکره. مثل سبد کالاش که یک بی سواد بهتر از اون می تونست پخش کنه مثل شیب ااااااااااااااااااااااااااااااارااااااااااااااام افزایش قیمتها!!!! بابا این یارو 6 ماه اومده 4 سال دیگه چی می خواد بشه خدا می دونه

من را چه به عشق بازی با سید علی خاک پای غلامان اویم

6 سال پیش
این اعتراضات همیشه بوده بر ضد هر کسی هم بوده اما مطلب اینه که بیایم ذهن افراد رو ببریم به حقهایی که روحانی ضایع کرد مثل حق هسته ای مثل 20 درصد و 5 درصد کردند مثل جام زهری که با اقا نوشاند سر همین قضیه مذاکره. مثل سبد کالاش که یک بی سواد بهتر از اون می تونست پخش کنه مثل شیب ااااااااااااااااااااااااااااااارااااااااااااااام افزایش قیمتها!!!! بابا این یارو 6 ماه اومده 4 سال دیگه چی می خواد بشه خدا می دونه

من را چه به عشق بازی با سید علی خاک پای غلامان اویم

6 سال پیش
این اعتراضات همیشه بوده بر ضد هر کسی هم بوده اما مطلب اینه که بیایم ذهن افراد رو ببریم به حقهایی که روحانی ضایع کرد مثل حق هسته ای مثل 20 درصد و 5 درصد کردند مثل جام زهری که با اقا نوشاند سر همین قضیه مذاکره. مثل سبد کالاش که یک بی سواد بهتر از اون می تونست پخش کنه مثل شیب ااااااااااااااااااااااااااااااارااااااااااااااام افزایش قیمتها!!!! بابا این یارو 6 ماه اومده 4 سال دیگه چی می خواد بشه خدا می دونه
آستیگمات
%79
کارگردان: مجیدرضا مصطفوی مدت زمان: یک ساعت و 22 دقیقه
آستیگمات
pixel