این حسگر می تواند آرایش مولکولی مواد غذایی را تشخیص دهد

152

استارت آپ trinamiX، حسگر مادون قرمز کوچکی به نام Hertzstück توسعه داده است که می تواند آرایشی مولکولی مواد غذایی و سایر مواد را در عرض چند ثانیه بررسی کند. www.exos.ir