توسعه فناوری های ژئوماتیک

406
در این برنامه دکتر یاسر ابراهیمیان قاجاری، رئیس گروه ژئوماتیک، ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفته، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با حضور در برنامه باهمستان شبکه جهانی جام جم به معرفی فناوری های ژئوماتیک، کاربردهای آن، جایگاه ایران در این حوزه و برنامه همکاری با نخبگان غیرمقیم می پردازد. تاریخ این گفتگو 27 مرداد 1398 می باشد.
pixel