فراگیر دانشگاه پیام نور

731
ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور در کرج تلفن تماس: 02634455847 پایگاه اینترنتی: www.faragir.net لیست رشته های تحصیلی: مدیریت کسب و کار MBA مدیریت بازرگانی مدیریت دولتی مدیریت فناوری اطلاعات مدیریت آموزشی مدیریت رسانه حسابداری حقوق خصوصی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق بین الملل روان شناسی عمومی و بالینی مهندسی معماری مهندسی عمران - مدیریت ساخت پژوهش هنر آموزش زبان انگلیسی و ....
pixel