تکنیک های موفقیت در انتخابات مجلس شورای اسلامی

1,327

جهت مشاوره با 09125281952 تماس بگیرید... در این فیلم دکتر مازیار میر به تکنیک های موفقیت در انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره میکند. شما به عنوان یک کاندید انتخاباتی باید حواس تان جمع باشد که در محافل و اجتماع ها حرف های تخریبی نزنید.

pixel