آسیب شناسی اصلاحات - حمیدرضا جلائی پور

941

دکتر حمیدرضا جلائی پور در پاسخ به سوالی، آسیب های دوران اصلاحات را در 3 مورد شرح می دهد. .یرای مشاهده ویدئوهای دیگر کانال پویش، به این آدرس بروید: www.aparat.com/puyesh

پویش
پویش 28 دنبال کننده