درس عبرت دو جوان ایرانی به مهاجم آمریکایی

2,299
حمله مرد آمریکایی به دو ایرانی در دبی با کتک خوردن وی خاتمه یافت؛ مهاجم که با وارد مغازه دو جوان ایرانی شده بود، مدام می گفت فورا خلیج فارس را ترک کنید
کلاکت 15.5 هزار دنبال کننده
pixel