آموزش ثبت نام برای دریافت وام ازدواج

208

در این ویدئو، آموزش تصویری نحوه ثبت نام وام ازدواج 30 میلیونی آموزش داده شده است تا بتوانید زودتر از دیگران وام ازدواج خود را دریافت کنید. برای اطلاع از دیگر خبرهای مرتبط با ازدواج به وبسایت بیجی کلوب bgcloob.ir یا bgnews.ir مراجعه کنید.