چرا ایفا؟!

10,576
چرا باید به جای اثرگذاری تلاش کنیم تا اثرسازی کنیم؟ چرا قرض دادن، راهگشا تر از کمک بلاعوض است؟ چرا برای توسعه‌ی پایدار، باید به کسب وکارهای روستایی کمک کنیم؟ چرا مشارکت جمعی بهتر از فعالیت‌های فردی است؟ چرا برای این مشارکت با ایفا همراه شویم؟ جواب این چراها را که شاید برای شما هم پیش آمده باشد، دست اندرکاران ایفا، روستاییانی که وام گرفته‌اند و حامیان ایفا می‌دهند؛ شما هم برای ما بنویسید، چرا ایفا؟ ‌ #مننقشمراایفامیکنم #ایفای_نقش #اثرسازیم #ایرانروستاهم_دارد ‌‌‌‌‌‌ ️ 021-45434 https://ifacrowd.fund/ شماره کارت ایفا: 6221061220942876 شماره حساب ایفا: 47000823690600 شماره شبا: 750540106347000823690600 کد دستوری پرداخت با تلفن همراه: *780*2332# #ایفا یعنی #ایرانوفردایی_آباد #جامعه #رویا #روستاهای_ایران
pixel