قانون دهم جهان هستی | قانون تلاش

465

همه امیدها ،رویاها،هدف ها و آرمان ها ی ما در گرو سخت کوشی است.میزان موفقیت به اهداف رابطه مستقیم با تلاش ما دارد.هر چه بیشتر تلاش کنید موفقیت بیشتری کسب خواهید کرد sormeyli.com

sormeyli2000
sormeyli2000 13 دنبال کننده