یک عروسک بسازیم ؟

511
با یک حوله درچنددقیقه یک عروسک بسازیم وخلاقیت استفاده ازوسایل دور وبرمان رابه فرزندانمان آموزش دهیم. نمایش فیلم های آموزشی ساده از رسالت های ماست-سرگرمی های فکری آموزشی دانا-تولیدکننده انواع بازی های فکری آموزشی برای تمامی سنین-www.toysdana.com-09123223778-لطفا ما را نقد تشویق و تبلیغ کنید.سپاس
pixel