دستگاه تتو دیجیتال

657

با استفاده از این دستگاه شما میتوانید طرح دلخواه خودتان را رو هر قسمت از بدن چاپ کنید . مواد استفاده شده به صورت موقت بوده ( فقط با استفاده از مواد شوینده پاک می شود)

تگزاس 2
%97
پس از ماجراهای قسمت اول تگزاس ساسان به همراه بهرام و آلیس به ایران برمی گردند. پدر بهرام آقا بابک و مادر ساسان سوری جون به دنبال آنها می آیند، اما ساسان نمی داند که آن دو زن و شوهر هستند. بهرام با یک اشتباه جدید دلارهای خود در چمدان جاساز کرده، چمدان جابه جا می شود، آدم های کارلوس به سراغ آنها می آیند و ساسان و بهرام دوباره وارد ماجراهای جدیدی می شوند.
filimo
در فیلیمو ببین