سلام یا مهدی | الرادود أحمد الفتلاوی

374

- سلام یا مهدی - میدونم بدم میدونم خیلی رو سیاه ام اما یادمه هر جا از ته دل صداتون کردم بی پاسخ نزاشین همیشه دستمو گرفتین . ببخشین که اینقدر کوفی صفتم.

Fidan2
Fidan2 46 دنبال کننده