آموزش فیلمسازی خلاق (بخش دوم) به زبان فارسی

306
فصل اول: ریل های روی سه پایه فصل دوم: استفاده از ریموت، برای کنترل دوربین - ریموت کمرا رنجر - استفاده از پس زمینه های قابل حمل 15: استفاده از پس زمینه هایی به عنوان کروماکی 17: استفاده از جیب 18: نحوه اسمبل کردن جیب و کرین های کوچک 19: تصویر برداری Highangle با استفاده از drone و gopro فصل ششم: استفاده از شولدر ریگ 22: استفاده از شولدر Redrok و شولدر ikan و zacuto
pixel