چه کسانی در رسانه ها اثر گذارند؟

90

چه کسانی در رسانه ها اثر گذارند؟ کلیپی کوتاه از همایش "رسانه انقلابی" که در بهمن ماه سال 97 به همت بسیجیان پایگاه شهید چمران و با حضور مهندس محسن غفاری و دکتر محمد حسین رجایی فر برگزار شد.