توجه به هنر در شهر

302

مثل اینکه شهرداری تهران تصمیم گرفته بیشتر از همیشه به هنر اهمیت بده .... اتفاقی کم سابقه در تهران، برای دومین سال نگارخانه ای به وسعت یک شهر

شبکه جهانی جام جم
شبکه جهانی جام جم 2.1 هزار دنبال کننده