بررسی ایده های شاخه اشلیمان (f5) در بازی اسپانیایی

2,178
2,178 بازدید
اشتراک گذاری
استاد بین المللی خسرو هرندی در این ویدئو ضمن بررسی بازی خود با استاد بزرگ جان نان به تشریح ایده های شاخه اشلیمان در بازی اسپانیایی می پردازد. د
pixel