سوسیس و کالباس را از پوست مرغ تهیه می کنند!

1,391

مجموعه «شریان» به طب سنتی ایرانیان در اعصار و قرون مختلف می پردازد و در این بین با پزشکان و کارشناسان خبره و برخی مسئولان وزارت بهداشت و درمان گفت وگوهایی ترتیب داده است. مجموعه مستند شریان را در سینمامارکت تماشا کنید http://cmmt.ir/50S