نمای کلاسیک

24
این نما که یکی از قدیمی ترین و مجلل ترین نماهاست، ریشه در یونان باستان دارد و به طور کلی به نماهای بیرونی که از طرح‌هایی داری ستون، سرستون، پا ستون، انواع کتیبه، گلویی‌ها، هلال، قاب پنجره و استفاده می‌شود و الگویی از ساختمان‌های ایران باستان و یونان (روم) گرفته شده باشد اصطلاحاً کلاسیک یا رومی گفته می‌شود، همچنین این نما محبوبیت خاصی در کشور ما دارد.
pixel