بحران بدهی دانشجویی در آمریکا ؛ صدای بدهکاران

65

هزینۀ تحصیل در دانشگاه در آمریکا سربه فلک می کشد. وام های دانشجویی از مرز یک بیلیون دلار گذشته است و دانشجویان برای تحصیلشان بیشتر از آن چیزی وام گرفته اند که حقوق دریافت می کنند و بازپرداخت وام را برایشان دشوار کرده است. این گزارش هشداری است در این رابطه و فریادی برای این که کسی به دادِ این بحران برسد که در آستانۀ تبدیل به فاجعه ای ملّی است. با بدهی، درس نخوانید. .....جهت تماشای ویدئوهای بیشتر به وبسایت USFacts به آدرس www.usfacts.ir مراجعه کنید.