ابطال ۲ هزار کارت سوخت مهاجر

85

شبکه خبر- 14 آذر 97- 11:00| زیبا اسماعیلی سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی از مراجعه ۵,۵ میلیون نفر برای ثبت درخواست کارت هوشمند سوخت المثنی خبر داد.

پایشگری
پایشگری 953 دنبال کننده