علت استغفار پیامبر (ص) در قرآن

490
490 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

آیاتی از قرآن به طور صراحت استغفار کردن پیامبر (ص) را بیان می کند ، در حالی که پیامبر معصوم هستند و خطا نمی کنند ، بنابراین ما در مقابل مردم چگونه به این سوالات که مردم قانع شوند پاسخ دهیم ؟ ...

pixel