نگاهی به مشخصات پورت هایUSB

209

کانال فراالکترونیک : دراین ویدیوبه انواع پورت های usb مثل موبایل و.... نگاهی میکنیم وعملکردشونو برسی میکینم لینک کانال تلگرامی ما : https://t.me/FaraElctronic/1826