⭕خواص زهر زنبور عسل

268
ملیتین، جزء اصلی زهر زنبور عسل و یک پپتید دو قطبی با 26 اسید آمینه، است. مطالعات نشان داده اند که ملیتین اثر مهارکنندگی بر تکثیر سلول های سرطانی دارد. با این حال، مکانیسم دقیق آن به طور کامل درک نشده است. در مقاله ذیل نشان داده شده که ملیتین خالص گرفته شده از زهر زنبور عسل ایرانی، از طریق ایجاد آپوپتوز (مرگ برنامه ریزی شده سلول)، روی کشت سلول های سرطانی دهانه رحم اثرات ضد سرطانی داشته است. تلفن سفارشات: 02166913736 سایت شرکت: biohoney.ir
biohoney 10 دنبال کننده
pixel