آموزش دست سازه قطار ریاضی

15,547

در این فیلم شما با نحوه ی کار و شیوه ی ساخت دست سازه قطار ریاضی آشنا می شوید. دست سازه های بیشتر را در hadishariati.ir دنبال کنید. (صدای فیلم صعودی است) دست ساز های ریاضی