عراق ، بازار هدف صادرات کشاورزی ایران

190

وصفی خلیل اسماعیل، عضو اتاق بازرگانی سلیمانیه عراق:

ایرنا
ایرنا 1.2 هزار دنبال کننده