شتاب سیتروئن C3

15,131

در این قسمت از برنامه شتاب، به سراغ شتاب سیتروئن C3 رفته ایم.

اسب بخار
اسب بخار 6 هزار دنبال کننده