مشعل گاز سوز مدل GNG 90/40

80

مشعل گازسوز مدل GNG 90/40 ظرفیت حرارتی: 700,000 - 4,400,000 کیلو کالری بر ساعت قابلیت نصب برروی دیگ بخار tel:05136516591 @garmiran www.garmiran.com #burner #Gas #Garmiran

گرم ایران
گرم ایران 7 دنبال کننده