آزمایش علوم شیمی: خاموش کردن آتش با جوش شیرین و سرکه

3,507

در این ویدئو، جوش شیرین و سرکه باهم دیگر مخلوط میشوند،که در این واکنش گاز دی اکسید کربن ایجاد میشود،وقتی این گاز را کنار شمع روشن (یا اتش) قرار میدهن،شمع خاموش میشود (آتش نمی تواند مقابل گاز دی اکسید کربن ایستادگی کنند. لازم به ذکر است،گاز کربن دی اکسید(یا دی اکسید کربن) در کپسول آتش نشانی ها می باشد)

Sinaset
Sinaset 5.1 هزار دنبال کننده