روایت ادمین آمدنیوز از لحظه ای که کانال در اختیار سپاه قرار گرفت

227
شیرین نجفی ادمین دوم آمد نیوز در مصاحبه با یک شبکه ضد انقلاب از لحظه ای که این کانال در اختیار سپاه قرار گرفت، گفت.
pixel