وزرای قولی ، وزرای جلسه ای و پایتختی

77
دکتررستمیان
دکتررستمیان 5 دنبال‌ کننده
77 بازدید
اشتراک گذاری

دکتر رستمیان نماینده مردم دامغان ضمن تشکر از وزرای که برنامه ریزی های ستادی خود را بامسافرت به نقاط کشور نظارت می کنند در مورخ 19/5/94 در صحن علنی به آن دسته از وزرای که قولی هستند قول می دهند ولی پیگیر اجرای قول خودنیستند و به وزرای که به مرکز استان سفر می کنند ولی باندازه کافی به شهرستانها و روستاها توجه نمی کنند و همچنین وزرای پایتختی که از رئیس جمهور نیز کمتر مسافرت می کنند و رعایت ....