داغترین‌ها: #آپارات کودک

قسمت دوم - یک واحد بازگشتی ساده و شبکه بازگشتی

886
A Sipmple RNN Unit and RNN Network یک سلول(واحد) شبکه بازگشتی ساده و شبکه بازگشتی
pixel