قسمت 24 مسابقه عصر جدید :: رکوردشکنی با سازه های ماکارونی

1,515
شِدِرِم
شِدِرِم 7.4 هزاردنبال‌ کننده

گروه سازه های ماکارونى توانستند با یک سازه ماکارونی رکورد ۷۶۵ کیلو در جهان را بشکنند و به نام گروهشان ثبت کنند :: فصل اول مسابقه استعداد یابی عصر جدید - قسمت بیست و چهارم

شِدِرِم
شِدِرِم 7.4 هزار دنبال کننده