آموزش سند حسابداری در نرم افزار حسابداری بیمه آسا

517
دراین فیلم اموزش به آموزش سند حسابداری در نرم افزار حسابداری بیمه آسا پرداخته می شود و طریقه سند زدن اسناد آموزش داده می شود برای مشاهده خصوصیات برنامه و نحوه نصب آزمایشی و مشاهده تمامی فیلم های آموزشی به سایت زیر مراجعه نمایید bimeasa.ir
bimeasa 7 دنبال کننده
pixel