معجزه شفافیت: این قسمت لابی گری در ادارات و مجلس ایرلند !

180

قسمت دوم از مجموعه ویدئوهای معجزه شفافیت، به موضوع شفافیت قراردادهای مالی لابی گران ایرلندی و شفافیت آراء نمایندگان پرداخته. بنظرتون این اتفاق تو ایران هم ممکنه رخ بده؟

finmag_ir
finmag_ir 91 دنبال کننده