اجرای صحیح حرکت پشت بازو سیم کش کیک بک

2,449

توضیحات حرکت در: https://fitnesspro.ir/exercise/cable-tricep-kickback

فیتنس پرو
فیتنس پرو 363 دنبال کننده