ورود موج شرجی به داخل هواپیما پس از نشستن در اهواز هفتم مرداد نود و هشت

89

پس از فرود هواپیما برای بالانس فشار هوای داخل کابین ، هوای بیرون دمیده میشود و شرجی به صورت بخار ظاهر میشود

smshafieee
smshafieee 0 دنبال کننده