فستیوال نورهای رنگی استرلیا- 2016 - www.atis-arc.com

310

استفاده از تکنولوژی 3D mapping در فستیوال نور های رنگی استرلیا 2016 بر روی خانه اپرای سیدنی این سیستم در ایران توسط مهندسین مشاور آتیس قابل طراحی و اجرا می باشد.برای آشنایی با نمونه این تکنولوژی در آخرین پروژه آتیس به وب سایت ما بخش اخبار مراجعه فرمایید. 88562969-09121854047 www.atis-arc.com