توصیفی از مرحوم آیت الله شجاعی کیاسری از زبان عبدالله مهاجر

74

به مناسبت سالگرد درگذشت مرحوم آیت الله سید حسن شجاعی کیاسری، عبدالله مهاجر، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان مازندران و مسئول دفتر مرحوم آیت الله سید حسن شجاعی کیاسری در زمان حیات ایشان به توصیف شخصیت و منش آن مرحوم پرداخت.

pixel