تقویت مهارت شنیداری- سطح مقدماتی-درس اول- بخش چهارم

73
این دوره به تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی می پردازد. منبع تدریس شده در این دوره، کتاب Tactics for Listening می باشد.
filimo
هم گناه - فصل 2 قسمت 4
%96
داستان سریال هم گناه (همگناه) فصل 2 قسمت 4 (قسمت 16) درباره خانواده بزرگ و قدیمی صبوری است که سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه هستند. آنها در خانه ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می کنند.ورود جوانی به خانواده، زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می کند که....
pixel