فنس الکتریکی

574
شرکت ایمن حصار پویا، تولید کننده و مجری طرحهای حفاظت پیرامونی سیستم حفاظت پیرامونی نوین با نصب حصارهای هوشمند و مدرن می تواند منطقه مورد نظر را از افراد غیر مجاز ایمن کند، سیستم های حفاظت پیرامونی در انواع مختلف حصارهای الکتریکی، کابل های حسگر، سیستم ماکروویو و ... وجود دارند
pixel